Przedszkole Niepubliczne ZUZIA to miejsce w którym dziecko uczy się otwartości na świat, gotowości do nauki, podejmowania nowych wyzwań i pokonywania trudności. Kształtuje w sobie cechy takie jak : cierpliwość, szacunek, odpowiedzialność za siebie, innych ludzi i świat. Uczy się przestrzegania i respektowania norm grupowych i społecznych, dzięki temu nie sprawia mu trudności wejście w nowe otoczenie i nową sytuację np. szkolną. Często tratuje to jako pozytywne doświadczenie i ciekawe wyzwanie. Łatwo odnajduje się w nowych sytuacjach społecznych, ponieważ dobrze poznało czym jest pomaganie, wzajemna życzliwość, współpraca i współdziałanie. Bez trudu skupia uwagę i koncentruje się na zadaniach, ponieważ zostało do tego przygotowane.

W naszym przedszkolu istnieją grupy mieszane wiekowo. Dzięki temu dzieci mają możliwość uczenia się nawzajem od siebie jak też rozwijają zdolność życia w społeczeństwie.

Naszą misją jest wychowanie dzieci poprzez wspieranie ich we wszystkich czynnościach związanych z dążeniem do wiedzy w poznawaniu otaczającego je świata.