Grupa zróżnicowana wiekowo swoją strukturą przypomina rodzinę i stwarza naturalne warunki do rozwoju społecznego i umysłowego dzieci. Umożliwia pobyt rodzeństwa w jednej grupie co ma duże znaczenie w procesie adaptacji. Jest doskonałym polem do nauki zachowań społecznych dla dzieci nieposiadających rodzeństwa. W grupie mieszanej wiekowo tworzy się system opiekuńczości, w którym starsze dzieci przejawiają troskę o młodsze. Dzieci młodsze w razie trudności zwracają się nie tylko do nauczyciela ale właśnie do starszych kolegów, chętnie ich naśladują, przejmują od nich wiedzę, umiejętności, doświadczenia. Przebywając w grupie zróżnicowanej wiekowo każde dziecko doświadcza różnych pozycji w grupie: od malucha, poprzez średniaka, aż do bycia starszakiem co uczy życia i daje wiele satysfakcji.